Herdopen van ons schip.

Herdopen van ons schip.

Het schip was genaamd “Challenger”. Daar we een nieuwe naam hebben (Three of a Kindt), moeten we het schip herdopen.

Dit hebben we afgelopen donderdag gedaan. Nu geloof ik niet in bijgeloof (Hellen wel), maar ik wil graag tradities in ere houden.

Volgens de legende staan alle schepen geregistreerd in het “grootboek van de diepzee” en in het geheugen van Neptunus, vanaf het moment dat deze ter doop zijn aangeboden. Het zomaar hernoemen van een boot dan ook brengt ongeluk. Het is dus logisch dat het hernoemen van een boot niet zomaar kan, dit zal “in goed overleg” met de goden moeten gebeuren om de naam te zuiveren.

Hernoemen hebben we op de volgende manier gedaan:

De oude naam van de boot en spullen waarop of waarin de naam genoemd is zoals het oude logboek en andere papieren waar de naam op staat verwijderd.

Het “ontdopen” gebeurt bij de boeg, hiervoor een champagne gebruikt (helaas niks voor onszelf), en Hellen heeft de volgende tekst uitgesproken:

“In de naam van eenieder die aan boord van dit schip gezeild hebben in het verleden, en in naam van ieder die aan boord van dit schip zal zeilen in de toekomst, vragen wij de goden van de wind en de zee om dit schip vandaag met hun zegen te vereren. Machtige Neptunus, koning van alles wat beweegt op en in de golven, en machtige Aeolus waker over de wind en alles wat voor hen blaast: We danken u voor de geboden bescherming van dit schip in het verleden. We spreken onze dank uit voor de bescherming tegen orkanen en stormen en voor de altijd veilige terugkeer naar de haven. Nu vragen wij uw mildheid, om de oude naam van deze boot, de Challenger, te verwijderen uit het grootboek van de diepzee. Verder vragen wij u, dat als zij opnieuw aangeboden wordt voor zegen onder een nieuwe naam, zij weer erkend wordt en gezegend wordt met dezelfde voorrechten als voorheen. In ruil hiervoor geven wij dit schip in uw handen, wetende dat zij als voor eeuwig valt onder de wetten van de goden en de zee. Als blijk hiervan geven wij u dit offer volgens het ritueel van de zee.”

Hierna hebben we de nieuwe naam geplakt en werd de tekst Three of a Kindt, ik doop u en wens u en uw bemanning een behouden vaart “ uitgesproken. Nu de tweede fles over de boeg gegoten en de “Three of a Kindt” is gedoopt!